Satelitní příjem

Jak zjistit směr paraboly u vás doma:

V místě uvažované instalace paraboly by měl být volný výhled jihozápadním směrem cca 30 stupňů vzhůru.

 

Satelitní přijímač

Pro zajištění satelitního příjmu programů ČT je nutný digitální satelitní přijímač DVB-S, respektive DVB-S2. Protože programy vysílané v digitálních systémech jsou z velké většiny kódované (viz další odstavec), musí být přijímač vybaven buď přímo zabudovaným modulem podmíněného přístupu Irdeto 2 nebo CryptoWorks (který ale již dosluhuje), nebo musí být osazen univerzálním rozhraním CI (Common Interface) pro připojení modulu CAM (Conditional Access Module), do něhož se zasunuje dekódovací karta. Bez tohoto vybavení přijímače je příjem většiny programů ČT v zásadě nemožný. Dále je zapotřebí satelitní parabolická anténa (tzv. talíř) s konvertorem (LNB) namířená na požadovanou pozici družice na geostacionární dráze.

 

Kódování programů

Proč a k čemu? Na rozdíl od pozemního vysílání, které je omezeno na území České republiky už svým dosahem, je signál satelitního vysílání zachytitelný na velké části evropského kontinentu. Satelitní televize však k většině zakoupených pořadů disponuje vysílacími právy pouze pro území ČR (rozšíření těchto práv i na další území představuje zvláště u zahraniční produkce mimořádnou finanční náročnost a někdy ani není možné). Satelitní televize tedy musí dostupnost svého satelitního vysílání omezit technickými prostředky právě jen na území ČR. Proto jsou programy Satelitní televize zakódované a k jejich příjmu je nutná přístupová karta. Ta je dostupná pouze pro diváky na území České republiky. Výjimku představuje zpravodajský program ČT24, na který ČT vlastní plná vysílací práva, a tak může být šířen volně, bez kódování.

 

Satelitní antény - paraboly

Parabola - parabolická satelitní anténa - se využivá k nasměřování plošného signálu z družice do jednoho bodu a poté k jeho svedení do satelitního přijímače, který jej převede na digitální obraz a zvuk.

Odrážený přijímaný signál je směřován do svého ohniska, ve kterém je LNB konvertor. Čím je větší plocha paraboly, tím silnější signál bude v jejím ohnisku a budou přijímány i vzdálenější družice se slabším signálem v místě příjmu.  Počet snímaných družic ovlivňuje množství přijímaných satelitních kanálů.

Nejvyužívanější typy paraboly :

středová (ohnisková) - v příjmu televizních programů méně využívány 

offsetová - její ohnisko leží mimo geometrický střed, nejčastěji používané i viděné paraboly

Velikost zakoupené paraboly by se měla odvíjet od požadavků počtu a vzdálenosti uvažovaných snímaných družic. Pro větší zisk kvality signálu je pak lepší větší průměr satelitní antény. 

Barevnost satelitních antén je různá, divák si může vybrat podle potřeby nebo chuti. Paraboly se vyrábí ze dvou materiálů. Hliníkové paraboly jsou lehčí a v případě poškození nátěru nereziví. Železné paraboly jsou těžší a může dojít ke korozi po poškození nátěru.

Parabola (satelitní anténa) se připevní na držák či stožár.

Pro příjem z více družic lze využít natáčecí zařízení, které umožní sledovat více kanálů z více družic na TV (nutný větší rozměr satelitní paraboly).

LNB konvertory

LNB konvertory (Low-noise block converter - LNB) jsou zařízení umístěné v ohnisku satelitní antény (paraboly), přijímající vysokofrekvenční signál z družice a převádící jej na nižší kmitočet. Takto upravený signál je koaxiálním kabelem s F konektory přiveden do satelitního přijímače, který vytváří digitální obraz a zvuk na televizoru.

Konvertor je připevněn na rameni paraboly do držáku a nebo rovnou do multifokusu pro více konvertorů LNB.Vlastností, která určuje kvalitu je šumové číslo v dB (decibely). Čím nižší je, tím má LNB konvertor větší citlivost na přijímaný signál.

LNB konvertory mají různý počet výstupů pro satelitní přijímače. Konvertory s jedním výstupem (LNB Single) pro 1 přijímač, se dvěma výstupy (LNB Twin) pro 2 přijímače, se čtyřmi výstupy (LNB Quad) až pro 4 přijímače a s osmi výstupy (LNB Octo) až pro 8 přijímačů. Záleží tedy kolik přijímačů má být připojeno.

Ke snímání 2 blízkých družic Astra 23,5° a Astra 19,2°  stačí takzvaný LNB monoblok - spojení 2 konvertorů v jednom tělese.

LNB Quattro je konvertor určený výhradně k připojení k multipřepínači, kde každý výstup má jiné signálové spektrum. Vhodné pro odborné řešení digitalizace většího množství televizorů (např. bytový dům).

Zdroj: http://www.eltasat.cz/satelitni-prijem/konvertory-lnb/
Jiří Říha - elektro
konya escort antalya escort bayan escort ataşehir samsun escort escort bostanci istanbul escort bayan silifke masaj salonu